CHÍNH SÁCH PHÁP LÝ

CHÍNH SÁCH PHÁP LÝ
TRANG WEB NÀY DO VINA AROMA  SỞ HỮU VÀ VẬN HÀNH. VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC QUY ĐỊNH VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA VINA                    AROMA- ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ VẬN HÀNH BỞI CÔNG TY TNHH HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM VIỆT NAM. KHI BẠN ĐỒNG Ý SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, BẠN TỰ ĐỘNG ĐỒNG Ý VỚI VẤN ĐỀ               TRÊN. CẢM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.
Thỏa thuận này (“Thỏa thuận”) điều chỉnh việc bạn sử dụng Trang web và việc bạn truy cập và sử dụng nội dung, bài đăng, liên kết, trang, dịch vụ và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp trên         Trang web và bất kỳ trang nào khác mà VINA AROMA có thể cung cấp và bất kỳ các miền cấp thấp hơn của những điều đã nói ở trên (gọi chung là tạo thành “Dịch vụ”). Bằng cách truy cập bất kỳ      Dịch vụ nào, bạn đồng ý rằng bạn bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này, vì Thỏa thuận này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo thời gian và đồng ý với tất cả các quy tắc hoạt động có thể được            VINA AROMA công bố trên Trang web. Tất cả các quy tắc này được đưa vào Thỏa thuận này bằng cách tham chiếu này.

 1. QUYỀN SỞ HỮU
  Tất cả phần mềm, nội dung và tài liệu được sử dụng trên Trang web, các giấy tờ chứng chỉ là tài sản độc quyền của VINA AROMA được bảo hộ bởi luật bản quyền của Việt Nam và nhãn hiệu được bảo hộ bởi quyền sở hữu trí tuệ quốc tế. Không được phép sao chép, bán hoặc khai thác tài liệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của VINA AROMA và bất kỳ chủ sở hữu bản quyền hiện hành nào khác. Bạn không có bất kỳ quyền tải xuống dữ liệu từ Dịch vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi đề nghị hoặc cho phép gửi ý kiến ​​và / hoặc ý tưởng của bạn, thì trước khi gửi, bạn có thể được yêu cầu ký một thỏa thuận do VINA AROMA chuẩn bị để xác nhận rằng tất cả các ý kiến, ý tưởng, đề xuất và phản hồi khác của có thể được sử dụng miễn phí bởi VINA AROMA mà không có bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn nào.
 2. SỬ DỤNG CÁ NHÂN.
  Bạn chỉ được phép truy cập, xem và lưu lại các bản sao của Trang web này cho mục đích sử dụng cá nhân. Bạn không được sao chép, tải xuống, xuất bản, sửa đổi hoặc phát hành bất kỳ tài liệu nào trên Trang web này ngoài mục đích sử dụng cá nhân trừ khi được VINA AROMA cho phép bằng văn bản.
 3. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BÊN THỨ BA.
  Bạn không thể sử dụng Dịch vụ để truyền tải dữ liệu: (i) có bản quyền, trừ khi bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đã được sự cho phép của chủ sở hữu; (ii) tiết lộ bí mật kinh doanh, trừ khi bạn sở hữu chúng hoặc được sự cho phép của chủ sở hữu; hoặc (iii) vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của người khác.
 4. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN.
  Bằng cách chấp nhận Thỏa thuận này và gửi thông tin cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng, thu thập và chia sẻ thông tin đó theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chính sách Bảo mật của chúng tôi được liên kết và tham chiếu vào Thỏa thuận này.
 5. LIÊN KẾT.
  VINA AROMA có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác từ các Trang web. VINA AROMA cố gắng đảm bảo rằng mỗi liên kết từ các Trang web đều phù hợp với người sử dụng. Tuy nhiên, VINA AROMA không xác nhận các trang liên kết và VINA AROMA không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang liên kết nào.
 6. QUYỀN SỬA ĐỔI THỎA THUẬN NÀY.\

     VINA AROMA có quyền bất kỳ lúc nào để sửa đổi và sửa đổi Thỏa thuận này, và áp đặt các điều khoản hoặc điều kiện mới hoặc bổ sung (gọi chung là “Điều khoản bổ sung”) đối với việc sử dụng         Dịch vụ của bạn. Các Điều khoản Bổ sung như vậy có hiệu lực ngay lập tức và được đưa vào Thỏa thuận này khi được VINA AROMA đăng lên Trang web. Việc sử dụng Trang web sau thông báo           như vậy cho thấy bạn chấp nhận tất cả các Điều khoản bổ sung đó.

 1. Quyền sửa đổi/ ngừng cung cấp dịch vụ

     Vina Aroma có quyền, tại bất kỳ thời điểm nào, sửa đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ tạm thời hoặc vĩnh viễn, và/ hoặc từ chối bất kỳ ai có quyền truy cập vào Dịch vụ của chung tôi mà không          cần thông báo trước hoặc có thông báo trước. Vina Aroma sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sửa đổi, ngừng hoặc không tiếp tục cung cấp bất kỳ dịch vụ nào.

 1. VINA AROMA KHÔNG CAM KẾT BẢO ĐẢM VỀ.
  BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC TRUY CẬP NÀY. CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “CÓ SẴN”, MÀ KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM VỀ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ THI, PHÙ HỢP VỚI TỪNG MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BÊN THỨ BA, HẢI QUAN, THƯƠNG MẠI và ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG THÔNG TIN HOẶC HỆ THỐNG. VINA AROMA KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TÍNH SẴN CÓ THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC, SẴN CÓ CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG HOẶC ĐÁNH GIÁ, VÀ QUYỀN TRUY CẬP ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG NÀY LÀ KHÔNG HỢP PHÁP HAY BỊ CẤM. Luật pháp không đảm bảo cho phép loại trừ các ngụ ý, vì vậy các loại trừ đề cập trên có thể không áp dụng cho bạn.
 2. LỰA CHỌN LUẬT.
  Vina Aroma kiểm soát dịch vụ trong khuôn khổ của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.. Bằng cách truy cập Dịch vụ, bạn đồng ý rằng luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam điều chỉnh tất cả các vấn đề liên quan đến Thỏa thuận này và việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ và luật đó được áp dụng mà không liên quan đến các nguyên tắc xung đột giữa các điều khoản luật. Bạn đồng ý tuân theo quyền tài phán trong khuôn khổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kể luật nào ngược lại, bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động nào liên quan đến Dịch vụ phải được duy trì trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân sự việc phát sinh hoặc sẽ bị cấm vĩnh viễn.
 3. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
  Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và VINA AROMA về chủ đề được đề cập đến và điều chỉnh việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ, thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa bạn và VINA AROMA liên quan đến vấn đề này. Thỏa thuận này có thể được bổ sung bằng bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn ký kết với VINA AROMA theo đăng ký để truy cập các tính năng nhất định của Trang web. Việc VINA AROMA không thực hiện bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành bởi sự bỏ quyền hoặc các điều khoản. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị tòa án có thẩm quyền xét thấy là không hợp lệ, các bên đồng ý rằng tòa án sẽ cố gắng thực hiện ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản và các quy định khác của Thỏa thuận này vẫn được giữ nguyênvà có hiệu lực. Các tiêu đề và nội dung được sử dụng trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý. Dịch vụ của VINA AROMA không dành cho trẻ vị thành niên sử dụng.
 4. ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ DI ĐỘNG
  Các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối việc bạn sử dụng dịch vụ công thức nấu ăn “Gửi đến điện thoại” của VINA AROMA (DỊCH VỤ). Việc bạn sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của DỊCH VỤ sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn để tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.
 5. THAM GIA VẬN CHUYỂN VÀ LỆ PHÍ.
  DỊCH VỤ có sẵn được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ sau: AT&T, Verizon, Sprint, T-Mobile và các nhà cung cấp dịch vụ tham gia khác dựa trên sự chấp thuận của họ. Vui lòng xác minh việc tham gia chương trình với nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Mức phí tin nhắn văn bản tiêu chuẩn được áp dụng.
  Các chi phí khác có thể áp dụng khi xem xét các công thức nấu ăn dành trên ứng dụng dành cho điện thoại di động, vì vậy vui lòng tham khảo ý kiến ​​của nhà cung cấp dịch vụ hoặc gói điện thoại di động của bạn để xác minh chi phí dịch vụ. Tất cả các khoản phí đều được lập hóa đơn và phải trả cho nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.
 6. THÔNG TIN LIÊN HỆ.
  Bạn đồng ý rằng số điện thoại di động bạn đăng nhập vào DỊCH VỤ được đăng ký bằng tên của bạn và bạn sẽ không gửi tin nhắn đến điện thoại di động của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
 7. NỘI DUNG.
  Bạn đồng ý không sửa đổi định dạng hoặc thương hiệu của nội dung được cung cấp trong DỊCH VỤ (“Nội dung”), hoặc thêm bất kỳ tài liệu nào, bao gồm bất kỳ quảng cáo hoặc nội dung khuyến mại nào khác, vào Nội dung đó. Nội dung này thuộc sở hữu của chúng tôi, các chi nhánh hoặc bên chứng nhận của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cấp cho bạn quyền truy cập có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể để tải xuống và sử dụng ứng dụng tương thích trên điện thoại di động chỉ dung cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của cá nhân. Bạn không được điều chỉnh, sửa đổi, thực hiện, chuyển giao, phân phối, bán, tạo các tác phẩm từ nguồn Nội dung hoặc DỊCH VỤ của chúng tôi trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này.