Tìm kiếm công việc

>> Tìm kiếm <<

Việc làm mới nhất tại đây

stt Chức danh Ngành nghề Địa điểm Ngày đăng
1 Nhân viên mua hàng Phòng thu mua Thủy Nguyên - Hải phòng 01/02/2020
2 Nhân viên QC Quản lý chất lượng Thủy Nguyên - Hải phòng 01/02/2020
3 Nhân viên Kế toán Kế toán/ kiểm toán Thủy Nguyên - Hải phòng 01/02/2020
4 Lao động phổ thông Lao động phổ thông Thủy Nguyên - Hải phòng 01/02/2020
02253574268