CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 1. Thỏa thuận sử dụng dịch vụ
 2. Tổng quan

Chào mừng bạn đến với VNAROMA.COM, một thương hiệu thuộc sở hữu và vận hành bởi công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam. Xin vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi sử dụng hoặc đăng ký các Sản phẩm/ Dịch vụ trên website này. Vì nội dung Thỏa thuận có chứa các thông tin quan trọng về các Điều kiện và các Điều khoản liên quan đến các quyền pháp lý của bạn cũng như các biện pháp khắc phục vấn đề cho bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại VINA AROMA.

Website của chúng tôi và những Sản phẩm/ Dịch vụ trên website được xây dựng và thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam. Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ được mô tả trên website www.vnaroma.com đồng nghĩa việc bạn đồng ý với những nội dung được quy định trong Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ này. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không truy cập website và những Dịch vụ trên website của chúng tôi.

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, chúng tôi có quyền chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung điều khoản mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng công khai trên website của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục truy cập website của chúng tôi và sử dụng Dịch Vụ sau khi Thỏa thuận sử dụng được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ đã được cập nhật. Bạn nên thường xuyên xem Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ mỗi khi truy cập website và có thể xem bản mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: https://www.vnaroma.com

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực áp dụng và được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

1.1 Giải thích từ ngữ

“VNAROMA”: Thương hiệu VINA AROMA thuộc Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam.

“Chúng tôi”: VINA AROMA và các chi nhánh và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các nhân viên, các đại diện, các đối tác và các tổ chức được cấp giấy phép của công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam.

“Bạn”, “Khách hàng”, “Quý khách”: Là người truy cập trên trang website này và/hoặc mua, sử dụng hợp pháp các sản phẩm, dịch vụ do VINA AROMA cung cấp và có quyền sở hữu đối với sản phẩm, dịch vụ do mình mua, sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.

“Email”, “Mail”: Là chữ viết tắt của từ “Electronic Mail” trong Tiếng Anh. Dịch sang Tiếng Việt có nghĩa là “Thư điện tử”. Email (hoặc Mail) là phương tiện dùng để gửi hoặc nhận nội dung, trao đổi thông tin trên mạng internet.

“NameServer”, “DNS”: Là hệ thống phân giải tên miền trên Internet. Hiểu đơn giản thì DNS là một hệ thống chuyển đổi tên miền dạng dễ nhớ (Ví dụ: www.vnaroma.com) sang địa chỉ IP rất khó nhớ (Ví dụ: 192.168.1.100).

“Email Admin”, “Registrant Email”: Là địa chỉ Email dùng để xác thực khi đăng ký tên miền quốc tế. Theo yêu cầu của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN, tên miền quốc tế khi được đăng ký hoặc thay đổi thông tin cần phải được xác thực từ địa chỉ Email của người đăng ký.

“Admin”: Admin là từ viết tắt của từ “Administrator” có nghĩa là người quản lý, người quản trị, quản trị viên. Đây là quyền cao nhất của quản trị viên khi sử dụng trên các hệ thống lưu trữ hoặc quản trị hệ thống.

“Download”: Là tải dữ liệu từ trên mạng internet về máy tính.

“File”: Là tập tin được đặt tên và lưu trữ trong các thiết bị lưu trữ như đĩa

Sản phẩm/ Dịch vụ của VINA AROMA là những sản phẩm, dịch vụ được ghi trên website này (sau đây gọi tắt là dịch vụ).

1.2 Các hành vi cấm thực hiện khi truy cập website và/hoặc sử dụng dịch vụ:

Bạn sử dụng dịch vụ đã mua vào bất kỳ mục đích, với bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.

Bạn sử dụng dịch vụ để hoặc có thể gây tổn hại đối với trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.

Bạn gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, bị Nhà nước cấm phổ biến, hoặc có nội dung đe dọa, kích động, vu khống, lừa dối, gây thù hằn, chia rẽ đoàn kết, vi phạm thuần phong mỹ tục, khiêu dâm, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân hay tổ chức, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào mà pháp luật Việt Nam có quy định cấm.

Bạn lưu trữ, truyền bá các dữ liệu mà việc đó có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức vi phạm pháp luật; hoặc có các hành vi xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc xâm phạm bí mật kinh doanh, xâm phạm các quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.

Bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bằng phương thức khác bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

Bạn có hành động gian lận hoặc hành vi trái quy định tại thỏa thuận này hay quy định của pháp luật có liên quan đối với các trang web, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ có liên kết với chúng tôi.

Bạn mạo nhận mình với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của VINA AROMA, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác.

Bạn có hành vi gây cản trở, phá rối dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với dịch vụ, các máy chủ hoặc các mạng liên kết với dịch vụ; không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ.

Bạn vi phạm các chính sách về gởi thư rác theo nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ Về chống thư rác hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lý tại thời điểm thực hiện việc gởi thư rác.

Bạn vi phạm các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam về các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet.

Bạn vi phạm việc sử dụng logo của ICANN và VINA AROMA trên website của mình. Hoặc tự nhận là Nhà đăng ký của ICANN khi chưa được ICANN cho phép điều này.

1.3 Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

Với tư cách là khách hàng, bạn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ – theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bạn phải có đủ tư cách và năng lực pháp lý theo luật định để tham gia giao kết hợp đồng với VINA AROMA. Bạn cam kết không phải là người mất hay bị hạn chế hành vi dân sự, bị ràng buộc với bên thứ ba, liên quan đến bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị cấm thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến các dịch vụ của VINA AROMA. Cam kết không sử dụng các thông tin và vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào trong việc đăng ký sử dụng dịch vụ của VINA AROMA hoặc trong việc cung cấp thông tin cho VINA AROMA và việc sử dụng dịch vụ được đăng ký trừ khi được sự cho phép của bên thứ ba và tự chịu trách nhiệm cho hành vi sử dụng thông tin trái phép của mình.

Bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu kể từ khi có yêu cầu xác minh thông tin của VINA AROMA và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Trường hợp có sự thay đổi thông tin mà bạn không thông báo cho VINA AROMA trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, hoặc không phản hồi yêu cầu của VINA AROMA về việc xác minh thông tin trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì VINA AROMA có quyền tạm hoãn hoặc hủy bỏ việc đăng ký của bạn.

VINA AROMA sẽ nhận và lưu trữ thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân của chủ thể và chỉ cung cấp cho các bên liên quan theo khi có yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình sử dụng và duy trì dịch vụ, bạn có quyền gửi yêu cầu thay đổi các thông tin trên về VINA AROMA. Hoặc khi có sự thay đổi về thông tin chủ thể giao dịch thì người sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay bằng văn bản cho VINA AROMA biết trong vòng 7 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, để đảm bảo thông tin được chính xác, đầy đủ. VINA AROMA không chịu trách nhiệm pháp lý, bồi thường hoặc liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này.

Ngoài ra, bạn đồng ý cho VINA AROMA gửi thông báo cho bạn về thông tin thủ tục đăng ký mới hoặc thông tin khuyến mãi, thông tin truyền thông tới các dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho VINA AROMA.

1.5 Quy định về bổ sung, điều chỉnh thông tin khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

Việc điều chỉnh thông tin khách hàng sẽ được thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm VINA AROMA nhận được thông tin yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh thông tin theo thư điện tử: info@vnaroma.com. VINA AROMA không thể và sẽ không chịu trách nhiệm, cũng như bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.

Các thông tin được yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh bao gồm:

Chủ thể và thông tin của chủ thể (địa chỉ liên hệ, điện thoại, tên gọi , email…) không đúng hoặc chưa đầy đủ.

1.6 Hỗ trợ khách hàng

VINA AROMA không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại từ bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn. VINA AROMA cũng không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại cho các vấn đề liên quan đến dịch vụ của bên thứ ba mà bạn đang sử dụng.

Trước khi gởi yêu cầu hỗ trợ thay đổi thông tin đăng ký, bạn phải có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của mình, và email hoặc có văn bản chính thức gửi cho VINA AROMA. VINA AROMA chỉ tiếp nhận những yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật thông qua 2 kênh: Đường dây nóng 0225. 266 6868 và qua mail: info@vnaroma.com

1.7 Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm

Trong mọi trường hợp, VINA AROMA không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào trang web chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng dịch vụ, Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.

VINA AROMA không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động.

VINA AROMA không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi dữ liệu khi bị lây nhiễm từ virus hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra. Khách hàng phải đồng ý thực hiện việc sao lưu tất các dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của VINA AROMA thường xuyên, đặc biệt là trước thời điểm yêu cầu chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật. VINA AROMA sẽ không chịu trách nhiệm do việc mất dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại nào có liên quan đến dữ liệu của khách hàng.

VINA AROMA không đảm bảo cũng như không chịu trách nhiệm bất kỳ thất thoát nào về mặt dữ liệu trong quá trình Hỗ trợ cho khách hàng chuyển dữ liệu từ máy chủ khác hoặc từ nơi khác về máy chủ của VINA AROMA.

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng truy cập trên website của chúng tôi.

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi Chúng tôi đã tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó cho bạn)) từ:

1) dịch vụ, các tài liệu và các sản phẩm của VINA AROMA;

2) khả năng sử dụng được hoặc không thể sử dụng được của dịch vụ;

3) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc các thông tin mà bạn truyền tải;

4) hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ; (v) sản phẩm hoặc thông điệp được gửi hoặc nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ; hoặc

5) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới dịch vụ, các tài liệu hoặc các sản phẩm.

1.8 Bảo mật thông tin khách hàng

VINA AROMA tôn trọng sự riêng tư và quản lý nghiêm túc thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Chính sách bảo mật được nêu rõ tại điều khoản B trong văn bản này.

1.9 Dịch vụ miễn phí

Trong phạm vi pháp luật cho phép và định hướng hoạt động, VINA AROMA có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí cho người dùng. Phạm vi dịch vụ miễn phí tùy thuộc vào sự quyết định của VINA AROMA.

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm, dịch vụ của VINA AROMA đều thuộc về VINA AROMA hoặc được cấp phép hợp pháp cho Chúng tôi sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của VINA AROMA, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm, dịch vụ của VINA AROMA.

Khi các tập tin, hình ảnh, phần mềm, chương trình được tạo bởi VINA AROMA trong tình trạng có thể download, chúng tôi cho phép bạn sử dụng trong 1 phạm vi giới hạn không nhằm mục đích thương mại, nhưng sự cho phép này không có nghĩa rằng VINA AROMA đã cho phép bạn khai thác bản quyền. Bạn không được tải các tập tin để tái sản xuất, để đăng tải, thông báo, chuyển giao, phát tán. Ngoài ra bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn khác mà chúng tôi thiết lập khi bạn muốn sử dụng các tập tin này.

Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những tin tức kiếm được khi truy cập trong trang Website. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo đảm về nguồn thông tin và tính chính xác toàn vẹn của nội dung đó.

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. VINA AROMA sẽ không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong thời gian hợp lý khi có sự thay đổi hoặc cải tiến chức năng dịch vụ của mình.

 1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
 2. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Trang thông tin vnaroma.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà vnaroma.com cần thành viên cung cấp bắt buộc nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Trang thông tin vnaroma.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Trang thông tin vnaroma.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  • Cung cấp các sản phẩm/ dịch vụ đến Thành viên;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Trang thông tin vnaroma.com;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
  • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại vnaroma.com.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Trang thông tin vnaroma.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của vnaroma.com.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 • Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam
 • Địa chỉ: Quốc lộ 10, xã Đông Sơn, Huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
 • Email: info@vnaroma.com
 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân bằng cách gửi văn bản yêu cầu vnaroma.com thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử vnaroma.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, vnaroma.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 • Email: info@vnaroma.com
 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên vnaroma.com được vnaroma.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của vnaroma.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, vnaroma.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của vnaroma.com.

Ban quản lý vnaroma.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý vnaroma.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp là không chính xác.