CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Thu thập dữ liệu
Bạn không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào để truy cập các trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, VINA AROMA tạo cho bạn cơ hội tăng lượt truy cập vào trang web qua việc cung cấp thông tin cá nhân để được phép sử dụng một số tính năng, như đăng ký dùng thử sản phẩm của VINA AROMA và nhận thông tin về cơ hội nghề nghiệp, các cuộc thi tại VINA AROMA. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, thông tin liên hệ, các công thức nấu ăn mà bạn muốn nhận, vị trí của bạn và thói quen nấu nướng của bạn. Nếu bạn sử dụng trang web www.vnaroma.com, chúng tôi có thể thu thập thông tin như tên, chức danh, nhà tuyển dụng và thông tin liên hệ kinh doanh của bạn.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp trên trang web để gửi email cập nhật định kỳ về công ty, gửi tin tức và công thức nấu ăn, bản khảo sát hoặc thông báo cho bạn về các ưu đãi và khuyến mãi đặc biệt từ công ty. Bạn có thể chọn không nhận những thông tin này bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết chọn không nhận có trong mỗi email. Nếu bạn có tài khoản trực tuyến, bạn cũng có thể chọn không nhận các liên lạc qua email bằng cách chọn hủy đăng ký khỏi trang tùy chọn tài khoản của mình.
Nếu bạn đăng ký để thử sản phẩm hoặc tham gia khảo sát trên trang web, thì chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên hệ đó để gửi cho bạn sản phẩm hoặc khảo sát.
Nếu bạn cung cấp địa chỉ bưu điện của bạn, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để gửi những ưu đãi hoặc khuyến mãi đặc biệt qua đường bưu điện. Nếu bạn không muốn nhận các ưu đãi hoặc khuyến mãi đặc biệt qua đường bưu điện, vui lòng không cung cấp địa chỉ.

3. Bổ sung thông tin 
Đôi khi, chúng tôi có thể bổ sung thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi với thông tin từ các nguồn của bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể lấy dữ liệu có sẵn công khai từ các bên thứ ba và sử dụng nó để bổ sung vào cơ sở dữ liệu người dùng hiện có của chúng tôi nhằm nhắm mục tiêu tốt hơn đến quảng cáo của chúng tôi và cung cấp các ưu đãi thích hợp mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm.

4. VINA AROMA.
Là một thành viên của VINA AROMA, bạn có cơ hội chia sẻ suy nghĩ của mình với VINA AROMA cùng các thành viên trong nhóm, đồng thời lưu và sắp xếp các công thức nấu ăn yêu thích từ trang web của chúng tôi. Nếu bạn chọn đăng tải thông tin trên trang web của chúng tôi, bạn nên hiểu rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn đăng tải đều có thể được đọc, thu thập hoặc sử dụng bởi những người dùng khác trên tính năng này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân mà bạn đăng tải trên trang web của chúng tôi.
Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn đăng tải hoặc lưu trữ bằng tài khoản VINA AROMA để gửi các thông tin có mục đích giới thiệu hoặc tiếp thị.

5. COOKIES:

Cookie là một định dạng văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng nhằm lưu trữ dữ liệu. Chúng tôi sử dụng cả tài khoản truy cập dạng và duy trì/ lưu trữ thông tin tài khoản này trên các trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng tài khoản truy cập để giúp bạn định hướng tìm kiếm thông tin trên trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Tài khoản của bạn sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của mình. Tuy nhiên, dữ liệu truy cập của bạn vẫn được lưu trữ trên máy tính của bạn trong một khoảng thời gian. Nhờ có cookie cho phép chúng tôi biết được thông tin về sở thích của người dùng để nâng cao tính năng trải nghiệm của người truy cập trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể xóa các cookie truy cập bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong tệp “trợ giúp” của trình duyệt Internet của bạn.
Nếu bạn không muốn lưu trữ thông tin truy cập, bạn vẫn có thể sử dụng các trang web của chúng tôi, nhưng khả năng sử dụng một số tính năng của trang web của chúng tôi sẽ bị hạn chế và chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn phương thức truy cập thông tin thuận tiện nhất.

6. Khóa dữ liệu
Đối với hầu hết các trang web, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định và lưu trữ trong các file dữ liệu. Thông tin này bao gồm địa chỉ giao dịch Internet (IP), loại trình duyệt (chẳng hạn như Internet Explorer hoặc Firefox), nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), các trang dịch vụ mạng, hệ điều hành bạn có thể đang sử dụng (ví dụ: Windows XP hoặc Mac OS), ngày / giờ về thời điểm bạn truy cập trang web của chúng tôi và luồng dữ liệu cập nhật.
Chúng tôi sử dụng thông tin này, không xác định người dùng cá nhân, để phân tích xu hướng tổng hợp, quản lý trang web, theo dõi thay đổi của người dùng trên trang web và thu thập thông tin cơ sở dữ liệu người dùng của chúng tôi nói chung.

7. Công bố thông tin cá nhân.
Trừ khi vấn đề được quy định trong chính sách này, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân người dùng mà không có sự đồng ý trước hoặc cho mục đích chính thu thập thông tin (ví dụ: để thực hiện đơn đặt hàng sản phẩm). Tuy nhiên, giống như nhiều công ty khác, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp về những người sử dụng trang web của chúng tôi (ví dụ: Tổng số người sử dụng gà/ thực phẩm thường xuyên nhất cho bữa ăn chính của họ) cho các đối tác kinh doanh và các bên thứ ba khác.

8. Tuân thủ luật pháp.
Trong một số trường hợp nhất định, thông tin cá nhân có thể bị tiết lộ do yêu cầu của pháp luật hoặc các yêu cầu pháp lý khác, chẳng hạn như yêu cầu hầu hòa, hoặc yêu cầu cung cấp thông tin từ Tòa án. VINA AROMA theo đó, sẽ tuân theo bất kỳ yêu cầu từ tòa án hoặc tuân thủ các quy trình pháp lý khác về việc cung cấp thông tin cá nhân người dùng nếu được yêu cầu đáp ứng. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi chúng tôi tin tưởng rằng việc tiết lộ đó là phù hợp để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người dùng, nhân viên VINA AROMA hoặc những người khác. Điều này có thể bao gồm, ví dụ, trao đổi thông tin với các tổ chức khác để bảo vệ chống gian lận và / hoặc giảm rủi ro tín dụng.

9. Bảo mật
Trang web của VINA AROMA sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp được thiết kế để ngăn chặn việc thất thoát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy thông tin cá nhân.

10. Lưu ý 
Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không sử dụng trang web này. Phụ huynh có thể xóa thông tin liên quan đến con cái của họ khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi và từ chối cho phép thu thập hoặc sử dụng thêm thông tin của trẻ vị thành niên.

11. Liên kết với các trang Web khác.
Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của VINA AROMA. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các bảo mật cá nhân của các trang web khác này, bao gồm cả những liên kết cho phép bạn ứng tuyển vào công ty của chúng tôi hoặc những trang quản lý các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác thay mặt chúng tôi. Chúng tôi cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba để tạo sự thuận tiện cho khách truy cập trang web. Các liên kết này không nhằm mục đích xác nhận hoặc giới thiệu đến các trang web được liên kết.

Các trang web được liên kết có các tuyên bố, thông báo và điều khoản sử dụng riêng biệt và độc lập, chúng tôi khuyến cáo bạn nên đọc kỹ. Chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với các trang web đó, và do đó chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với cách thức mà các tổ chức điều hành các trang web được liên kết để có thể thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ, bảo mật và xử lý thông tin cá nhân của bạn.